ICC Kelantan

Jawatankuasa Pelaksanaan dan Penyelarasan (ICC) Kelantan

Bil

Nama

Jawatan

1

YAB Dato’ Panglima Perang Ustaz Dato’ Haji Mohd Nassuruddin Bin Haji Daud

Menteri Besar Kelantan dan Pengerusi ICC Kelantan

2

YB Dato’ Kaya Setia Dato’ Haji Nazran bin Muhammad

Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

3

YBhg. Dato’ Baidzawi bin Che Mat

Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC

4

YBrs En. Mohamad Nazwan bin Ismail

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan

5

YBhg. Dato’ Rosnazli bin Haji Amin

Pengarah Tanah & Galian Negeri Kelantan

6

Vacant

Pengarah PLANMalaysia@Kelantan Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Kelantan

7

YBrs Tuan Haji Jasri bin Kassim

Pengarah Pembangunan Negeri Kelantan

8

YBhg. Datuk Abdul Halim bin Hamzah

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

9

YBhg. Datuk Bahria binti Mohd Tamil

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelaburan) 
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 

10

YBrs En. John Patrick Antonysamy

Setiausaha Bahagian
Bahagian Cukai
Kementerian Kewangan

11

YBrs Dr. Mohd Shaharin bin Umar

Pengarah Bahagian Pembangunan Wilayah Kementerian Ekonomi

Ahli Ganti

Bil

Nama

Jawatan

1

YBhg. Dato’ Jazmanie bin Shafawi

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan
Jabatan Perdana Menteri

2

YBrs Mohd Rafizal bin Rahim

Pengarah
Seksyen Strategi Pelaburan,
Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan, MITI

3

Ybrs Puan Mahfuzah binti Baharin

Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai
(Cukai Langsung Dan Antarabangsa)
Bahagian Cukai (TAX)
Kementerian Kewangan

4

YBrs Puan Adena binti Ahmad

Timbalan Pengarah
(Pembangunan Koridor)
Bahagian Pembangunan Wilayah
Kementerian Ekonomi

ICC KELANTAN
 1. Menteri Besar Kelantan
  YAB Dato' Bentara Kanan Ustaz Dato' Haji Ahmad bin Yakob
 2. State Secretary of Kelantan
  YB Dato’ Kaya Setia Dato' Haji Nazran bin Muhammad
 3. Chief Executive Officer of ECERDC
  YBhg. Dato’ Baidzawi bin Che Mat
 4. Deputy State Secretary (Development) of Kelantan
  YM Dato' Dr. Tengku Mohamed Faziharudean bin Tengku Feissal (Tengku Kaya Perkasa)
 5. Director of Land and Mines Kelantan
  YBhg. Dato' Haji Zamri bin Ismail
 6. Director of Kelantan Economic Planning Unit
  YBrs. Tuan Haji Wan Mohd Shuhaimi bin Wan Mustapha
 7. Director of Kelantan State Development Office, Implementation Coordination Unit, Prime Minister’s Department
  YBrs. Encik Abdul Aziz bin Simat
 8. Director of Department of Town and Country Planning @ Kelantan (PLANMalaysia)

 9. Deputy Senior Secretary General, Prime Minister’s Department
  YBhg. Dato’ Sollehuddin Alyubi bin Zakaria
  • Alternate Member: Division Secretary, Development Division of Prime Minister's Department
   YBhg. Datuk Jazmanie bin Shafawi
 10. Deputy Secretary General (Investment), Ministry of International Trade and Industry (MITI)
  YBhg. Datuk Bahria binti Mohd Tamil
  • Alternate Member: Director, Investment Policy and Trade Facilitation, Ministry of International Trade and Industry (MITI)
   YBrs. Encik Syed Mohd Faizal Syed Mohd Dardin
 11. Director of Regional Development Division, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department
  YBhg. Dato' Ahmad Zamri bin Khairuddin
 12. Under-Secretary Tax Divsion, Under-Secretary Tax Division Office, Ministry of Finance
  YBrs. Puan Che Nazli binti Jaapar
  • Alternate Member: Deputy Under-Secretary (Sector of Direct And International Taxes Policy), Sector of Direct and International Taxes Policy, Ministry of Finance
   YBrs. Encik Mohd. Azman bin Ismail