ICC Kelantan

Jawatankuasa Pelaksanaan dan Penyelarasan (ICC) Kelantan

Bil

Nama

Jawatan

1

YAB Dato’ Bentara Kanan Ustaz Dato’ Haji Ahmad bin Yakob

Menteri Besar Kelantan dan Pengerusi ICC Kelantan

2

YB Dato’ Kaya Setia Dato’ Haji Nazran bin Muhammad

Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

3

YBhg. Dato’ Baidzawi bin Che Mat

Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC

4

YM Dato’ Dr. Tengku Mohamed Faziharudean bin Tengku Feissal
(Tengku Kaya Perkasa)

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan

5

YBrs Mohamad Nazwan bin Ismail

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan

6

YBhg. Dato’ Haji Zamri bin Ismail

Pengarah Tanah & Galian Negeri Kelantan

7

Vacant

Pengarah PLANMalaysia@Kelantan Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Kelantan

8

Vacant

Pengarah Pembangunan Negeri Kelantan

9

YBhg. Datuk Seri Sollehuddin Alyubi bin Zakaria

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan
Jabatan Perdana Menteri

10

YBhg. Datuk Bahria binti Mohd Tamil

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelaburan) 
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 

11

YBhg. Dato’ Che Nazli binti Jaapar

Setiausaha Bahagian
Bahagian Cukai
Kementerian Kewangan

12

YBrs Dr. Mohd Shaharin bin Umar

Pengarah Bahagian Pembangunan Wilayah Kementerian Ekonomi

Ahli Ganti

Bil

Nama

Jawatan

1

YBhg. Dato’ Jazmanie bin Shafawi

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan
Jabatan Perdana Menteri

2

YBrs Tuan Syed Faizal bin Syed Mohd Dardin

Pengarah Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia

3

YBrs Dr. Sharifah Adlina binti Syed Abdullah

Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai
(Cukai Langsung Dan Antarabangsa)
Bahagian Cukai (TAX)
Kementerian Kewangan

4

YBrs Puan Adena binti Ahmad

Timbalan Pengarah III (Pembangunan Koridor)
Bahagian Pembangunan Wilayah
Kementerian Ekonomi

ICC KELANTAN
 1. Menteri Besar Kelantan
  YAB Dato' Bentara Kanan Ustaz Dato' Haji Ahmad bin Yakob
 2. State Secretary of Kelantan
  YB Dato’ Kaya Setia Dato' Haji Nazran bin Muhammad
 3. Chief Executive Officer of ECERDC
  YBhg. Dato’ Baidzawi bin Che Mat
 4. Deputy State Secretary (Development) of Kelantan
  YM Dato' Dr. Tengku Mohamed Faziharudean bin Tengku Feissal (Tengku Kaya Perkasa)
 5. Director of Land and Mines Kelantan
  YBhg. Dato' Haji Zamri bin Ismail
 6. Director of Kelantan Economic Planning Unit
  YBrs. Tuan Haji Wan Mohd Shuhaimi bin Wan Mustapha
 7. Director of Kelantan State Development Office, Implementation Coordination Unit, Prime Minister’s Department
  YBrs. Encik Abdul Aziz bin Simat
 8. Director of Department of Town and Country Planning @ Kelantan (PLANMalaysia)

 9. Deputy Senior Secretary General, Prime Minister’s Department
  YBhg. Dato’ Sollehuddin Alyubi bin Zakaria
  • Alternate Member: Division Secretary, Development Division of Prime Minister's Department
   YBhg. Datuk Jazmanie bin Shafawi
 10. Deputy Secretary General (Investment), Ministry of International Trade and Industry (MITI)
  YBhg. Datuk Bahria binti Mohd Tamil
  • Alternate Member: Director, Investment Policy and Trade Facilitation, Ministry of International Trade and Industry (MITI)
   YBrs. Encik Syed Mohd Faizal Syed Mohd Dardin
 11. Director of Regional Development Division, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department
  YBhg. Dato' Ahmad Zamri bin Khairuddin
 12. Under-Secretary Tax Divsion, Under-Secretary Tax Division Office, Ministry of Finance
  YBrs. Puan Che Nazli binti Jaapar
  • Alternate Member: Deputy Under-Secretary (Sector of Direct And International Taxes Policy), Sector of Direct and International Taxes Policy, Ministry of Finance
   YBrs. Encik Mohd. Azman bin Ismail