ICC Terengganu

Jawatankuasa Pelaksanaan dan Penyelarasan (ICC) Terengganu

Bil

Nama

Designation

1

YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar

Menteri Besar Terengganu dan Pengerusi ICC Terengganu

2

YBM Tengku Seri Bijaya Raja

Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu

3

YBhg. Dato’ Baidzawi bin Che Mat

Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC

4

YBhg. Dato’ Haji Tun Ahmad Faisal bin Tun Abdul Razak

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) /
Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu

5

YBhg. Dato’ Haji Ishamudin bin Hashim

Pengarah Tanah & Galian Negeri Terengganu

6

YBrs Dr. Abu Bakar bin Mat

Pengarah PLANMalaysia@Terengganu
Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Terengganu

7

YBrs Tuan Haji Abdul Kahar bin Abdul Latif

Pengarah Pembangunan Negeri Terengganu

8

YBhg. Datuk Awang Alik bin Jeman

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri

9

YBhg. Datuk Bahria binti Mohd Tamil

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelaburan) 
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

10

YBhg. Datin Rosni binti Mohd Yusoff

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun 
Kementerian Kewangan

11

YBrs Dr. Mohd Shaharin bin Umar

Pengarah
Bahagian Pembangunan Wilayah
Kementerian Ekonomi

Ahli Ganti

Bil

Nama

Jawatan

1

YBhg. Dato’ Jazmanie bin Shafawi

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan
Jabatan Perdana Menteri

2

YBrs Mohd Rafizal bin Rahim

Pengarah
Seksyen Strategi Pelaburan,
Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan, MITI

3

YBrs Puan Rokhoun Nafsiah binti Abd Rashid

Timbalan Setiausaha
Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun 
Kementerian Kewangan

4

YBrs Puan Adena binti Ahmad

Timbalan Pengarah III (Pembangunan Koridor)
Bahagian Pembangunan Wilayah
Kementerian Ekonomi

ICC TERENGGANU
 1. Menteri Besar Terengganu
  YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar
 2. State Secretary of Terengganu
  YBM Tengku Seri Bijaya Raja
 3. Chief Executive Officer of ECERDC
  YBhg. Dato’ Baidzawi bin Che Mat
 4. Director of Land and Mines Terengganu
  YBhg. Dato’ Zulkifli bin Ali
 5. Deputy State Secretary (Development) of Terengganu / Director of Terengganu Economic Planning Unit
  YBrs. Tuan Haji Tun Ahmad Faisal bin Tun Abdul Razak
 6. Director of Terengganu State Development Office, Implementation Coordination Unit, Prime Minister’s Department (JPM)
  YBhg. Dato’ Indera Nik Nasarudin bin Mohd Zawawi
 7. Director of Department of Town and Country Planning @ Terengganu (PLANMalaysia)
  YBrs. Dr. Abu Bakar Bin Mat
 8. Deputy Senior Secretary General, Prime Minister’s Department
  YBhg. Dato’ Sollehuddin Alyubi bin Zakaria
  • Alternate Member: Division Secretary, Development Division of Prime Minister's Department
   YBhg. Datuk Jazmanie bin Shafawi
 9. Deputy Secretary General (Investment), Ministry of International Trade and Industry (MITI)
  YBhg. Datuk Bahria binti Mohd Tamil
  • Alternate Member: Director, Investment Policy and Trade Facilitation, Ministry of International Trade and Industry (MITI)
   YBrs. Encik Syed Mohd Faizal Syed Mohd Dardin
 10. Director of Regional Development Division, Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department
  YBhg. Dato' Ahmad Zamri bin Khairuddin
  • Alternate Member: Deputy Director of Regional Development Division, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department
   YBrs. Dr. Noranida binti Zainal
 11. Division Secretary, Statutory Body Strategic Management Division, Ministry of Finance
  YBhg. Dato' Mohd Zafir bin Ibrahim
  • Alternate Member: Deputy Division Secretary, Statutory Body Strategic Management Division, Ministry of Finance
   YBrs. Puan Rokhoun Nafsiah binti Abd Rashid