Audit Committee

The Audit Committee plays an oversight role in the governance of ECERDC.

Audit Committee

1. YM TENGKU MUHAMMAD TAUFIK BIN TENGKU KAMADJAJA AZIZ
President and Group Chief Executive Officer, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
2. YBHG. DATUK NOR AZRI BIN ZULFAKAR
Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, (Julai 2019  – kini)
3. YBHG. DATO’ OTHMAN BIN SEMAIL
Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan
4. YBHG. TAN SRI DR. NGAU BOON KEAT
Pengerusi Eksekutif, Dialog Group Berhad
5. HJ. AMIR ABDULLAH BIN OTHMAN
(Secretary to the Audit Committee)
Senior Manager,  Internal Audit, ECERDC
6. PUAN HANANI SAPIT
Ahli Ganti,
Ketua Seksyen Penilaian I,
Bahagian Penilaian Strategik
7. YBHG DATIN ROSNI MOHD YUSOFF
Ahli Ganti,
Timbalan Setiausaha Bahagian,
Sektor Sistem Perolehan, Maklumat & Pendaftaran