Audit Committee

The Audit Committee plays an oversight role in the governance of ECERDC.

Audit Committee

 

1. YBhg. Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin
President and Group Chief Executive Officer, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
2. YBhg. Datuk Nor Azri Bin Zulfakar
Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
3. YBhg. Dato’ Othman Semail
Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan Malaysia
4. YBhg. Tan Sri Dr Ngau Boon Keat
Executive Chairman, Dialog Group Berhad
5. Amir Abdullah Othman
(Secretary to the Audit Committee)
Senior Manager,  Internal Audit, ECERDC