SEKTOR PELANCONGAN DAN PERTANIAN AKAN MERANCAKKAN EKONOMI MERSING, JOHOR

ISKANDAR PUTERI, JOHOR, 2 MAC 2020: Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) dan Kerajaan Negeri Johor menumpukan kepada pelaksanaan projek-projek pembangunan strategik di Mersing, terutamanya dalam sektor pelancongan dan pertanian bagi memperkasakan ekonomi dan membasmi kemiskinan.

“Keutamaan ECERDC di Mersing adalah untuk memperkasakan ekonomi tempatan dengan menyediakan asas untuk pembangunan sosioekonomi yang berterusan. Kami memanfaatkan khazanah alam semula jadi di daerah ini bagi mewujudkan peluang baharu dalam sektor pelancongan dan perniagaan tani untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,” kata Encik Baidzawi Che Mat, Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC selepas mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Penyelarasan ECER (ICC) Johor yang diadakan hari ini. Mesyuarat ICC dipengerusikan oleh Menteri Besar Johor, YAB Datuk Ir. Hj. Hasni Mohammad.

 

PROJEK INFRASTRUKTUR UNTUK MERANCAKKAN PELANCONGAN

Sektor Pelancongan di ECER sememangnya terjejas akibat pandemik. Bagi merancakkan industri ini, ECERDC akan terus melaksanakan pelbagai projek infrastruktur strategik di bawah strategi pembangunan ‘Dari Hutan Hujan ke Terumbu Karang’ atau ‘Rainforest to Reef‘ (R2R) di bawah Pelan Induk ECER 2.0 (EMP 2.0).

Antara projek yang sedang dilaksanakan adalah Pusat Informasi dan Perkhidmatan Taman Laut Sultan Iskandar (PIPTLSI) yang dijangka siap pada akhir bulan Jun tahun ini. PIPTLSI akan menjadi pusat maklumat sehenti bagi pelancong yang ingin ke pulau-pulau di sekitar Mersing dan turut berfungsi sebagai ‘Pusat Transformasi Luar Bandar’ untuk memenuhi keperluan rakyat setempat.

Sebuah lagi projek menarik adalah projek Inap Desa (Kampungstay) di  Air Papan, Mersing. Produk pelancongan berasaskan komuniti ini melibatkan pembinaan chalet bertemakan resort yang bertujuan untuk mentransformasi konsep inap desa tradisional. Projek ini yang dijangka siap pada Mac 2022 akan membolehkan masyarakat setempat memperoleh pendapatan melalui koperasi yang akan diwujudkan untuk mengurus kemudahan Kampungstay, serta daripada pewujudan peluang pekerjaan dan keusahawanan yang berkaitan dengan pelancongan.

ECERDC juga sedang menaiktaraf kemudahan pelancongan dan membangunkan Rainforest Discovery Centre di Taman Negara Johor Endau-Rompin (TNJER), Peta, Johor. Projek ini dijangka akan bermula pada bulan Jun 2021. Ianya bakal menjadi sebuah tarikan pelancong baharu yang akan memberikan manfaat kepada usahawan-usahawan tempatan dan Orang Asli.

Selain itu, perancangan untuk menaik taraf jalan masuk ke TNJER akan turut dilaksanakan tidak lama lagi. Pembinaan Jalan Kahang ke Kampung Sungai Emas akan melengkapkan sambungan jalan ke kawasan Peta. Projek ini akan memberi manfaat kepada penduduk setempat dan memendekkan masa perjalanan bagi pelancong.

 

MENERAJUI PROJEK PERTANIAN BERSKALA KOMERSIAL

ECERDC akan mempromosikan aktiviti pertanian sebagai perniagaan yang menarik dan menguntungkan di Mersing. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memastikan jaminan keselamatan makanan negara secara berterusan. Pertumbuhan dalam sektor pertanian juga akan mencetuskan kesan riak (ripple effects) yang bakal memberi manfaat kepada penduduk setempat.

Projek pertanian utama di Mersing merangkumi projek Lembah Tenusu Jemaluang (JDV) yang memberi tumpuan kepada penternakan lembu tenusu dan Pusat Pemprosesan Ikan Bersepadu Endau-Mersing. Pembinaan JDV dijadualkan bermula pada pertengahan 2021 dan dijangka beroperasi sepenuhnya pada tahun 2023. Projek pembangunan bersepadu ini merangkumi kandang lembu, kawasan pemerahan susu, pusat pemprosesan susu dan stesen makanan untuk haiwan ternak. Ia akan mewujudkan perusahaan tenusu yang mampan, meliputi aktiviti huluan dan hiliran. Ianya dijangka akan meningkatkan pengeluaran susu negara sebanyak 11%. Pembangunan rantaian nilai pengeluaran susu yang holistik di JDV ini akan memberi manfaat sosioekonomi secara langsung kepada rakyat setempat dengan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan dan keusahawanan, seperti  peladang satelit dan  usahawan agro.

Sementara itu, pembangunan Taman Pemprosesan Ikan Bersepadu Endau-Mersing (EMFPP) yang meliputi tanah seluas 2.85 ekar kini sedang dalam pembinaan dan ianya akan merangkumi ruang sejuk berpusat, kemudahan memproses produk ikan dan makanan laut, serta kemudahan mengilang. EMFPP bakal menjadi pemangkin kepada usaha membangunkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang terlibat dalam menghasilkan produk berkualiti tinggi bernilai tambah berasaskan ikan di daerah ini, khususnya untuk pasaran eksport. Kompleks EMFPP yang dijangka siap pada bulan Mac 2022 telah menarik minat beberapa syarikat tempatan.

“ECERDC menjangkakan kedua-dua projek ini akan mengubah landskap perniagaan tani di daerah Mersing secara signifikan dan akan menjadi pemacu utama bagi ekonomi setempat dengan mewujudkan peluang pekerjaan baharu bagi rakyat tempatan. Tahun ini, ECERDC menyasarkan untuk menarik pelaburan komited bernilai RM100 juta dalam bidang pelancongan dan perniagaan tani, sejajar dengan fokus Rancangan Tempatan Daerah Mersing 2030 yang menumpukan kepada sektor-sektor yang sama.”

“Oleh itu, kami bekerjasama rapat dengan Negeri Johor menerusi Exco Pelancongan, Belia dan Sukan, Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor (BPEN), serta pejabat daerah Mersing. Di peringkat Persekutuan, kami bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Promosi dan Penyelarasan Pelaburan Johor,” kata Encik Baidzawi.

 

PEMBASMIAN KEMISKINAN MENERUSI PEMBANGUNAN MODAL INSAN

ECERDC mengutamakan pembangunan modal insan di Mersing untuk membantu rakyat menyesuaikan diri dan bertahan dalam realiti ekonomi baharu yang dibawa oleh pandemik COVID-19. Mersing mencatatkan kadar kemiskinan tertinggi di Johor pada kadar 7.1%. Semakan semula Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) negeri baru-baru ini dari RM923 kepada RM2,505 untuk Johor pada tahun 2019 dijangka akan meningkatkan jumlah isi rumah yang hidup di bawah garis kemiskinan daripada 210 kepada 1,215. Mersing juga mencatatkan kadar penyertaan tenaga buruh terendah sebanyak 61% berbanding daerah lain di Johor.

ECERDC juga membangunkan usahawan melalui program empower ECER. Seramai 164 usahawan baharu berjaya diwujudkan dan dilatih dengan kemahiran seperti simpan kira dan digitalisasi. Semua usahawan yang dilatih telah pun menggunakan platform digital untuk meningkatkan jualan. ECERDC juga telah membantu para peserta untuk mendaftarkan perniagaan mereka. Di bawah program entrepreneur ECER, seramai 97 usahawan telah dibantu untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui peningkatan kualiti pengeluaran, pembungkusan, penjenamaan dan pensijilan. Para usahawan ini telah mewujudkan kira-kira 200 pekerjaan untuk penduduk tempatan dalam komuniti mereka.

“Kami komited untuk menjayakan pelaksanaan program-program pembasmian kemiskinan ini. Untuk mencapai sasaran kami, penekanan diberikan ke atas program-program latihan yang mengambil kira keperluan masa hadapan seperti digitalisasi dan kemahiran Industri 4.0 (IR4.0) bagi meningkatkan kobolehpasaran rakyat,” tambah Encik Baidzawi.