1,450 keluarga miskin bakal dapat faedah

7/31/2009 — Utusan Malaysia
Tidak ada perkara yang lebih menggembirakan bagi 1,450 keluarga miskin tegar termasuk 750 keluarga Orang Asli di Pekan, Pahang dengan pembangunan projek Agropolitan di kawasan itu yang bakal dilancarkan 4 Ogos ini.
Projek mega itu bakal memberi sinar kehidupan baru kepada mereka, dengan objektif utama meningkatkan pendapatan isi rumah daripada RM360 sebulan sekarang kepada RM1,500 apabila projek tersebut sempurna kelak.
Projek Agropolitan Pekan merupakan sebahagian daripada Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), dilaksanakan melalui langkah pembangunan serantau bersepadu untuk membantu keluarga miskin tegar yang ditempatkan semula di kawasan baru di Tanjung Batu, Bebar dan Kubang Panjang di Lepar.
Yang menariknya, projek tersebut yang bakal dilancarkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Ahli Parlimen Pekan, akan mengubah wajah pembangunan kawasan sekitar dengan projek berdaya maju dan dijangka mewujudkan 5,000 pekerjaan baru.
Ia juga menandakan salah satu pencapaian Pelan Induk ECER, dan menggalakkan pembangunan pusat pertumbuhan di kawasan luar bandar serta mempercepatkan pertumbuhan ekonomi melalui aktiviti pertanian dan perladangan.
Pada masa yang sama, projek tersebut akan membantu mengimbangi pertumbuhan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar.
Selain itu, ia menyediakan pendapatan berterusan kepada keluarga miskin di ECER, seiring dengan hasrat membasmi kemiskinan tegar menjelang 2010.
Pada satu taklimat media yang diadakan di kawasan tersebut baru-baru ini, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Sosial Majlis Pembangunan ECER (ECERDC), Zulkifli Yaacob berkata, satu keunikan projek Agropolitan ECER ini adalah pelaksanaan aktiviti-aktiviti utama, sekunder dan sokongan untuk para peserta.
”Satu lagi ciri-ciri projek ini adalah pendapatan dijana bukan untuk ketua keluarga sahaja, malah semua ahli keluarga mendapat manfaat daripada aktiviti sekunder dan sokongan,” katanya.
Katanya, aktiviti utama ialah perladangan kelapa sawit dan penternakan kambing biri-biri, manakala aktiviti sekunder melibatkan aktiviti tambahan kepada aktiviti utama seperti penternakan ayam, sarang industri sarang burung, tanaman herba, inap desa, jahitan, akuakultur, akuaponik dan penanaman cendawan.
Aktiviti sokongan pula melibatkan bengkel latihan kemahiran, pembinaan pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan (CPPC) dan pusat Pengumpulan dan Pemasaran (CMC) bidaan serta pusat penyembelihan dan pemprosesan daging.
Menyentuh mengenai penternakan biri-biri sebagai satu daripada projek utama, beliau berkata, kaedah pelaksanaannya ialah menerusi pengenalan konsep unit ternakan haiwan (APU).
Sebanyak 250 APU akan dibina menempatkan 100 ekor biri-biri baka Dorper dan padang ragut seluas 44.2 hektar.
Menerusinya, seramai 50 peserta dipilih menjayakan projek perintis ternakan biri-biri di kawasan tersebut.
Projek tersebut dilaksanakan dalam tiga fasa dan dijangka siap menjelang tahun depan yang mana fasa pertama melibatkan pembangunan perladangan dan penternakan sebanyak 1,000 ekor ternakan.
Fasa kedua pula melibatkan peningkatan aktiviti ternakan kepada 8,000 ekor manakala fasa ketiga melibatkan 25,000 ekor.
Pusat pengeluar
Dengan pewujudan projek tersebut, Pekan bakal menjadi pusat pengeluar biri-biri Dorper pada masa akan datang.
Menurut Pegawai Penyelidik Prinsipal Kanan, Pusat Promosi dan Pembangunan Teknologi, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Dr. Mohmad Mustafa, Droper merupakan baka kacukan Afrika Selatan, Dorset Horn dan Black Persian dan merupakan tahan baka lasa dan sukar meragut rumput.
”MARDI telah mula membawa masuk baka Dorper dari Afrika Selatan sejak 2006 bagi dan ditempatkan dalam ladang integrasi kelapa di stesen MARDI, Sungai Baging, Kuantan,” katanya.
Di bawah sistem APU, setiap unit akan dijaga oleh tiga peserta Orang Asli secara syif setiap empat jam dengan dibayar gaji. Bagi peserta lain, dua orang diberi tanggungjawab menjaga seunit APU.
Di bawah projek utama kedua iaitu perladangan sawit, ia melibatkan kawasan seluas 1,352 hektar dan bantuan Felda.
Menurut Pengurus dan Ketua Kilang Makanan, Felda Farm Products Sdn. Bhd., Khairudin Minhaj, pihaknya berperanan dalam menguruskan ladang di kawasan projek.
FELDA yang berperanan sebagai agensi pelaksana utama akan menguruskan para peserta, projek tersebut dan aktiviti-aktiviti berkaitan serta menguruskan aspek kewangan projek tersebut.
Sementara itu, Zulkifli menambah, peserta di pilih oleh kerajaan negeri menerusi program e-Kasih iaitu program pembasmian kemiskinan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Justeru apa yang diharapkan, peserta dapat berubah minda mereka untuk mengubah nasib dan mempunyai motivasi untuk terlibat dalam projek.
Beliau berkata, mereka mendapat faedah daripada gaji yang diterima bekerja dalam aktiviti utama selain insentif dan juga kepentingan (share) dalam projek tersebut.
Oleh LAUPA JUNUS