Badan Korporat UMT Mahu Komersilkan Penemuan Penyelidikan

9/25/2008 — Bernama
KUALA LUMPUR, 25 Sept (Bernama) — Universiti Malaysia
Terengganu (UMT) akan menjalinkan hubungan rapat dengan para
peserta industri melalui penubuhan sebuah syarikat pegangan yang
akan berfungsi sebagai pusat pengurusan bagi projek-projek
penyelidikannya…