ECER berikan impak lebih besar

1/1/2010 — Utusan Malaysia
WILAYAH Ekonomi Pantai Timur (ECER) kini mengambil faedah daripada pemulihan ekonomi global untuk menarik pelaburan dalam dan luar negara dengan mempamerkan beberapa projek berimpak tinggi yang dilaksanakannya sejak dua tahun lalu.
Sehubungan itu, 2010 dijangka menjadi tahun yang bermakna kepada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pembangunan ECER (ECERDC), Datuk Jebasingam Issace John, bukan hanya kerana banyak projek yang dirancangkan terlaksana tetapi juga pendekatan khusus Majlis untuk meningkatkan penglibatan sektor swasta di ECER.
Sehingga 31 Disember 2009, sejumlah 64 daripada 82 projek ECER yang di peruntukan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) telah dimulakan dan baki 18 projek lagi bakal dimulakan pada 2010.
Sehingga kini, ECER telah berjaya menarik sejumlah RM26 bilion pelaburan daripada pelabur dalam dan luar negara. Memacu pertumbuhan tersebut ialah Zon Ekonomi Khas (SEZ) ECER, yang merupakan zon pembangunan bersepadu dari Kertih, Chukai, Pelaburan Bandar Kuantan, Gambang ke Pekan dan Tanjung Agas di selatan. Ia juga dilengkapi dengan pakej-pakej istimewa untuk merangsang ekonomi Wilayah tersebut.
Berikut adalah wawancara bertulis tentang perkembangan ECER dengan Issace.
SEJAUH mana perkembangan keseluruhan ECER sejak dua tahun lalu dan mengapa tahun-tahun mendatang dianggap sebagai penting?
Issace: Tahun 2009 menyaksikan banyak projek dirancangkan untuk kebaikan masyarakat setempat. Bagaimanapun, projek- projek itu hanya akan berterusan pada 2010, kebetulan pada tahun akhir RMK9.
Di Pahang, sejumlah 42 projek diluluskan di bawah RMK9 yang dimulakan sebelum akhir 2009 dengan baki empat lagi projek akan dimulakan pada awal 2010. Di Terengganu, 30 projek telah dimulakan, lapan lagi akan dimulakan pada awal 2010 manakala 33 daripada jumlah keseluruhan 38 projek di Kelantan dan Terengganu telah dimulakan.
Sementara di Mersing, Johor, tujuh daripada 10 projek telah dimulakan pada akhir 2009 dengan baki tiga projek lagi pada awal 2010.
Projek-projek ini adalah daripada lima kelompok atau kluster ekonomi ECER dan membabitkan pelancongan, pertanian, pembuatan, pendidikan dan infrastruktur termasuk projek- projek pembangunan sosial untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat miskin.
SEZ ECER adalah zon pembangunan bersepadu yang memiliki infrastruktur yang baik membolehkan kami wilayah ini begitu kompetitif untuk menarik pelabur.
Setakat ini, kira-kira 65.9 peratus projek- projek ECER telah dilaksanakan termasuk Pusat Industri Automotif Pekan Peramu, Pusat Halal Gambang, Pembangunan Bersepadu Bandar Pelabuhan Kuantan dan Zon Bebas Pelabuhan Kuantan, serta Pusat Polimer Kertih (KPP), yang merupakan pusat plastik bersepadu pertama di Malaysia
Tahun 2010 bukan sahaja akan menyaksikan lebih banyak perlaksanaan projek ECER yang dirancangkan, tetapi pendekatan yang ditumpukan oleh ECERDC untuk meningkatkan pembabitan sektor swasta dalam ECER dan membawa pembangunan-pembangunan akan datang kepada masyarakat di Wilayah tersebut.
Sejauh mana kemajuan SEZ sejak ia dilancarkan Ogos 2009?
“Kesemuanya masih lagi di peringkat awal. Kami menjangkakan SEZ mampu menjadi tarikan memandangkan momentum projek- projek bertambah. Di Pelabuhan Kuantan dan projek Bandar Pelabuhan, beberapa projek infrastruktur telah dimulakan untuk menyelesaikan beberapa isu membabitkan bekalan air dan trafik.
Projek-projek itu termasuk menaik taraf jalan raya sejauh 12 kilometer dari Jabor-Jerangai ke Sungai Ular, pembinaan loji rawatan air baru di Felda Panching Timur dan pemasangan paip air baru sejauh dua kilometer di Kawasan Industri Gebeng.
Di pusat automotif Pekan-Peramu, pembinaan Pusat Pemasaran akan dimulakan pada suku pertama 2010 sementara pembangunan tanah dan infrastruktur akan dimulakan pada separuh kedua 2010.
Kerja-kerja pembinaan jalan bagi Pusat Gas dan Maritim Tanjung Agas dijangka siap pada awal 2011. Beberapa pelabur telah memeterai perjanjian dan memorandum persefahaman, sementara menunggu kerja-kerja infrastruktur pusat itu disiapkan.
Untuk menjadikan KPP lebih menarik kepada para pelabur, ECERDC telah memulakan pembangunan infrastruktur kerja-kerja tanah di Fasa 1A dan 1B sementara asas pembangunan infrastruktur di bawah Fasa 1C akan dimulakan pada suku pertama 2010.
Kajian mengenai zon pelbagai guna dan bangunan Industri Kecil dan Sederhana (PKS) dimulakan pada akhir 2009 manakala Pengurus Pusat KPP akan dilantik menjelang Februari 2010.
Dengan menumpukan kepada industri matang yang sedia ada di SEZ ECER, apakah projek SEZ yang selamat tetapi menarik kepada pelabur?
Terdapat beberapa projek sedia ada di SEZ ECER yang mampu memberi keuntungan yang tinggi dan selamat untuk pelaburan.
Malaysia memiliki pusat bersepadu plastik dan polimer pertama, KPP kini sudah bersedia untuk digunakan di kawasan seluas 140 hektar. Pusat yang bangunkan dengan konsep “plug-and- play”, KPP mampu menjadi pelengkap kepada Kompleks Bersepadu Petrokimia Kertih di Terengganu.
Pusat tersebut telah memberi sumbangan pelaburan sebanyak RM565 juta. Hi Essence Cable Sdn. Bhd. dan MIE Copper Sdn. Bhd., pengeluar kabel dan wayar, masing-masing melabur RM85 juta dan RM20 juta. Latenfield Pipe Industries Sdn. Bhd. sebanyak RM40 juta manakala FMD Polypipes Industry Sdn. Bhd. akan melabur RM125 juta bagi loji paip dan beg tahan lasak.
Pusat Plastik Kertih pula dijangka beroperasi sepenuhnya pada 2015, dijangka menarik pelaburan berjumlah RM2 bilion dan mewujudkan lebih 7,000 pekerjaan.
Pusat Industri Pekan pula yang dinaik taraf untuk menjadi Pusat Berpusat Pemasaran pada 2010 dijangka menjadi kompetitif untuk menarik pembuat kereta global.
DRB-HICOM sebagai contohnya, merupakan peserta utama di pusat automotif itu, dengan sasaran untuk memainkan peranan penting bagi automotif tempatan, selaras dengan pusat yang akan dinaik taraf. Selepas 25 tahun, DRB-HICOM dan rakan pakatannya telah melabur sejumlah RM1 bilion dan mengeluarkan lebih 480,000 kereta di pusat berkenaan.
Secara keseluruhannya, pusat itu dijangka menjana lebih RM4 bilion dalam pelaburan dalam empat peringkat pembangunan dan menawarkan 10.580 jumlah pekerjaan.
Kajian kebolehlaksanaan bagi Pusat Halal Gambang juga dimulakan. Reka bentuk projek dan pembangunan infrastruktur tanah dijangka dimulakan pada Mei 2010. Apabila siap kelak, pusat akan menjadi tempat pengeluaran industri makanan dan bukan makanan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Terdapat juga pusat inkubator bagi perusahaan kecil dan mikro makanan.
Cherating dan Pantai Sepat pula akan diubah menjadi destinasi pelancongan utama pada awal 2010. Kami sedang mencari pelabur-pelabur untuk membina hotel mewah dan pertengahan, kedai-kedai kraftangan termasuk restoran-restoran makanan laut.
Pekan pula akan dijadikan kawasan eko pelancongan dan berasaskan warisan. Penambahbaikan Bandar Diraja akan dilaksanakan pada 2010, membabitkan kawasan-kawasan sejarah, perkampungan dan sungai, bagi mewujudkan aktiviti pelancongan.
Selain SEZ, difahamkan ECER akan menjadi sebagai kawasan sokongan untuk projek-projek pembangunan SEZ. Apakah projek- projek utama di luar SEZ yang mungkin mampu menarik pelabur?
SEZ lebih fokus kepada aktiviti pembuatan dan industri, projek- projek bagi kluster pelancongan dan pertanian dan beberapa projek penting dijangka mampu menarik pelabur- pelabur berpotensi.
Bagi sektor pertanian, Pusat Inovasi dan Penyelidikan Lembu Muadzam Shah akan dibina pada Mei 2010 untuk pembiakan baka sebanyak 1,300, sekali gus mengurangkan kebergantungan pengimportan stok anak- anak lembu.
Dua Pusat Pemasaran dan Pengeluaran Benih Ikan pula beroperasi pada 2011, yang mana ikan segar akan berpangkalan di Raub dan ikan marin di Merchong. Pusat-pusat penetasan akan menghasilkan sekurang- kurangnya 13.5 juta pelbagai spesis ikan kerapu, siakap, talapia, patin dan kelah.
Pusat Pemprosesan Ikan di Kuantan pula akan beroperasi pada Julai 2010 bagi menyokong aktiviti-aktiviti hiliran perikanan.
Pembinaan ladang bersepadu nenas di Rompin juga akan dimulakan pada Julai 2010 yang membabitkan kawasan seluas 5,000 ekar yang mampu menghasilkan 74,000 metrik tan nenas untuk pasaran domestik dan eksport.
Terengganu juga telah menarik sejumlah RM85 juta pelaburan di Ulu Tersat bagi pusat pengeluaran daging kambing dan kerbau.
Bagi sektor pelancongan, ECER telah menempatkan kawasan seluas 106 hektar di Teluk Bidara, Dungun untuk dibangunkan dengan hotel dan calet berkualiti tinggi dan kemudahan kawasan pejalan kaki di hadapan pantai, perkampungan warisan dan landskap.
Pembinaan Pusat Bandar Kuala Terengganu akan bermula pada pertengahan kedua 2010. Gua Musang dan Kuala Krai pula dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan dan menjadikan Lanchang-Kuala Lipis sebagai lokasi pelancongan mencabar. ECER akan mewujudkan Santuari Gajah Kuala Gandah di Pahang sebagai pusat interaksi gajah dan kemudahan pendidikan.
Kelembapan ekonomi dikatakan telah menjejaskan pelaksanaan ECER, apa komen Datuk?
Meskipun ekonomi terjejas, pelaksanaan projek-projek ECER masih stabil, khususnya untuk mendapatkan rangka kerja dan strategi termasuk persediaan pelan pelaksanaan.
Bagaimanapun, ECER masih di landasan untuk memenuhi visi dan misi menjadikannya wilayah yang maju menjelang 2020. Ia boleh dicapai dengan melihat jumlah projek yang telah dimulakan.
Kerajaan, sebelum ini memberikan komitmen penuhnya untuk memastikan pelaksanaan projek-projek ECER berjaya. Apakah keutamaan ECERDC dalam tempoh terdekat?
Keutamaan kita masih jelas iaitu melakukan transformasi untuk menjadikan negeri-negeri di Pantai Timur sebagai wilayah membangun pada 2020 dan kita sedang dalam perjalanan untuk mencapai matlamat tersebut.
ECER bertujuan membawa pembangunan kepada semua penduduk di Pantai Timur. Memandangkan setiap negeri mempunyai kelebihan ekonomi masing-masing, fokus pembangunan juga berbeza. Projek di ECER juga berteras rakyat, yang bermaksud mewujudkan peluang-peluang perniagaan, merangsang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan domestik. Ia juga akan menaikkan pembangunan modal insan dan kemahiran di wilayah itu.
Semua ini diharap dapat menaikkan taraf kehidupan penduduk tempatan dan memberi faedah kepada generasi akan datang.
Kami bukan sahaja bekerja keras untuk menentukan pelaksanaan pembangunan ECER dan menjayakannya tetapi mereka dan menggunakan pendekatan kreatif dan inovatif untuk menangani kesan terhadap cabaran-cabaran ekonomi.
Ini termasuk melipat gandakan pemasaran dan promosi dengan mengadakan pameran di peringkat domestik dan di luar negara untuk merangsang pelaburan dan meningkatkan penglibatan PKS.
Berikutan itu, saya menyeru semua pemegang kepentingan ECER termasuk Kerajaan Persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri, sektor swasta dan orang ramai bersama-sama menggunakan potensi wilayah ini.