Kenaf sumber baru ekonomi

8/22/2008 — Utusan Online
BACHOK 22 Ogos – Kerajaan akan berusaha memajukan tanaman kenaf sebagai satu industri
perladangan sebagaimana kelapa sawit agar menjadi satu sumber baru ekonomi yang akan memberi
kekayaan dan meningkatkan kemakmuran rakyat…