Goh Hock Soon

Goh Hock Soon

Program pembiayaan entrepeneur ECER MAYBANK telah membawa peningkatan pengeluaran tanaman daripada 35 ekar kepada 45 ekar dan beliau berjaya menguasai sebanyak 20% bahagian pasaran (market share) di Cameron Highlands. Perkembangan ini turut memberi impak kepada peningkatan peluang pekerja.

Syarikat: Gt Highland Trading Sdn. Bhd.
Perniagaan: Pembekal dan Pemasaran Sayuran dan Buah-buahan
Program: Entrepreneur ECER Maybank
Pekerja: 17 orang