You are currently viewing Goh Hock Soon

Goh Hock Soon

Program pembiayaan entrepeneur ECER MAYBANK telah membawa peningkatan pengeluaran tanaman daripada 35 ekar kepada 45 ekar dan beliau berjaya menguasai sebanyak 20% bahagian pasaran (market share) di Cameron Highlands. Perkembangan ini turut memberi impak kepada peningkatan peluang pekerja.

Syarikat: Gt Highland Trading Sdn. Bhd.
Perniagaan: Pembekal dan Pemasaran Sayuran dan Buah-buahan
Program: Entrepreneur ECER Maybank
Pekerja: 17 orang