You are currently viewing Muhammad Zaid Asyraf bin Zainudin

Muhammad Zaid Asyraf bin Zainudin

Anak seorang pengawal keselamatan ini telah mendapat 6A dalam peperiksaan UPSR tahun 2019, satu peningkatan yang luar biasa berbanding keputusan awal tahun iaitu 1C, 1D dan 4E. Teknik pembelajaran berkesan yang dipelajari menerusi empowerECER telah menyuntik semangat baru untuk beliau belajar dengan lebih gigih.