You are currently viewing Nurtifah binti Md Hasan

Nurtifah binti Md Hasan

Melalui kemudahan pinjaman di bawah program entrepreneur ECER MAYBANK, beliau menggunakan kemudahan pinjaman ini untuk meningkatkan modal pusingan bagi pembelian stok minyak secara berkala dan ianya telah menjana peningkatan jualan dan pendapatan.

Syarikat: Kak Tipah Trading
Perniagaan: Stesen Minyak
Program: Entrepreneur ECER MAYBANK
Pekerja: 17 orang