You are currently viewing Zaimah a/p Goo Yone Hin

Zaimah a/p Goo Yone Hin

Zaimah tekad untuk membuktikan anak Orang Asli yang serba kekurangan mampu berjaya dalam pembelajaran sama seperti pelajar lain. Program empowerECER memberi peluang kepadanya untuk mendapat pendedahan dan mengikuti program diluar sekolah. Ini telah menjadikan Zaimah lebih bermotivasi untuk berusaha bersungguh-sungguh.

Sekolah: SMK Panoh Hilai Pekan
Keputusan Sebelum empowerECER: 1A, 3B, 1C, 1D, 2E, 1G
Keputusan Selepas empowerECER: 5A, 2B, 1C, 1D