CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) UNIT KANDANG PEMBIAKAN HAIWAN, SATU (1) UNIT CORRAL, SATU (1) UNIT KANDANG JUALAN, SATU (1) UNIT GELANGGANG FUTSAL DAN KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR UNTUK PROJEK BESUT SETIU AGROPOLITAN (BSA) FASA 2, PANCHUR BEDERU, SETIU, TERENGGANU DARUL IMAN UNTUK MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)