PELANTIKAN PEMBEKAL PERKHIDMATAN UNTUK INSURANS PERUBATAN DAN INSURANS NYAWA BERKELOMPOK UNTUK MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)