Taklimat Kepada Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar, YB Datuk Dr. Abd Latiff Ahmad