Sembah maklum perkembangan status dan perancangan projek-projek ECERDC di daerah Mersing