Mesyuarat Penyerahan Projek Terminal Laut Dalam Baharu Pelabuhan Kuantan (CH00-CH3600) di Lembaga Pelabuhan Kuantan