Lawatan Kerja Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Encik Jazmanie Shafawi serta Dr. Noranida Zainal, Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi (EPU) Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu (PKPP) Cherating, Pahang