Mesyuarat Jawatankuasa Promosi dan Penyelarasan Pelaburan Negeri Terengganu Bil. 5/2020