Dua pusat pemprosesan ayam baru dibina ECER

5/20/2008 — Berita Harian
DUA pusat pemprosesan ayam baru yang akan dibina di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)
bakal menjadikan industri penternakan ayam Malaysia lebih cekap, berdaya saing dan berupaya
memenuhi peningkatan permintaan ternakan itu di Asia Tenggara…