ECER bantu rawat miskin tegar

8/3/2009 — Utusan Malaysia
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengatakan “kemiskinan adalah penyakit paling berbahaya di dunia”. Malaysia sudah menyedari hal ini sejak selepas merdeka 52 tahun lalu dan terus aktif dengan program-program membasmi kemiskinan.
Perkara ini juga ternyata dalam agenda pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) yang memberi tumpuan cukup tinggi kepada golongan miskin tegar dan masyarakat Orang Asli.
Inisiatif Projek Agropolitan Pekan yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 4 Ogos (esok) adalah satu lagi contoh bagaimana kerajaan Malaysia merawat kemiskinan yang menjadi penyakit paling berbahaya di dunia.
Projek agropolitan dirancang untuk membantu golongan miskin di kawasan luar bandar mencapai standard hidup berbanding dengan kawasan lain di negara ini dalam jangka masa pendek.
Ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang mana Rakyat Didahulukan dalam mencapai kemajuan dalam semua bidang.
Dengan meningkatkan fokus pada pembangunan, pelbagai strategi dirangka untuk menangani masalah yang rakyat hadapi.
Agropolitan adalah sebahagian program lonjakan mega luar bandar yang komprehensif dengan pendekatan serampang dua mata.
Lonjakan pertama ialah meningkatkan pendapatan keluarga miskin tegar secara berganda dan mengeluarkan mereka terus daripada garis kemiskinan.
Lonjakan kedua, ia membawa perubahan besar sesuatu kawasan yang terpencil, mundur dan terbiar kepada kawasan yang mempunyai ekonomi mapan, lengkap dengan prasarana fizikal dan diperkukuhkan dengan modal insan.
Inisiatif agropolitan ini dilihat kena pada masanya.
Walaupun kadar kemiskinan negara menurun dengan ketara sejak merdeka, namun masih terdapat golongan miskin tegar dan ketidaktentuan ekonomi global memberi kesan kepada mereka.
Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010, memperkukuhkan komitmen untuk mencapai agihan pertumbuhan dengan sasaran mengurangkan kadar kemiskinan keseluruhan kepada 2.8 peratus dan membasmi kemiskinan tegar menjelang 2010.
Sasaran juga ditumpukan untuk merapatkan jurang pendapatan dan memperbaiki pegangan ekuiti.
Untuk membantu sasaran ini dicapai, rangka kerja agropolitan merangkumi beberapa komponen utama:
1. Mengintegrasikan pelbagai pendekatan untuk membantu komuniti yang serba kekurangan;
2. Menyasarkan kumpulan rakyat yang mudah terjejas seperti wanita, kanak-kanak, penganggur, orang kurang upaya, belia, Orang Asli dan keluarga berpendapatan rendah.
3. Memperuntukan jaringan keselamatan sosial untuk mencapai keperluan golongan miskin tegar dan yang baru jatuh miskin, pada masa yang sama mengurangkan beban tanggungan mereka.
4. Berterusan membangunkan modal insan terutama pelaburan dan memperbaharui dasar dalam bidang pendidikan dan latihan.
Sebagai pulangan, langkah-langkah ini akan mewujudkan syarikat berskala kecil, syarikat mikro dan koperasi yang berpotensi menyediakan peluang pekerjaan, menggunakan bahan mentah tempatan, kepakaran sains dan teknologi serta melibatkan sejumlah besar rakyat dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Projek agropolitan seluas 35,044 hektar yang dirancang dilaksanakan di seluruh negara menyasarkan untuk membasmi kemiskinan menjelang 2010. Hakikatnya, tempoh itu bukan lama lagi.
Salah satu usaha yang dijalankan dalam memastikan matlamat kemiskinan sifar menjelang 2010 dapat direalisasikan ialah menerusi projek agropolitan.
Ia adalah satu projek menambah nilai dan usaha berskala komersial untuk menghasilkan sesuatu yang positif.
Menerusi konsep ini kerajaan akan membuka lebih banyak kawasan pertanian komersial dengan pesertanya terdiri daripada golongan miskin. Hanya penduduk tempatan akan dilibatkan dalam projek tersebut.
Para peserta Projek Agropolitan Pekan akan dipilih oleh kerajaan negeri menerusi program e-Kasih iaitu sebuah program membasmi kemiskinan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
Projek itu melibatkan kawasan seluas hampir 2,000 hektar yang bakal diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, ternakan biri-biri dan pelbagai projek hiliran lain.
Projek itu akan melibatkan pembangunan kawasan seluas 1,825 hektar di Tanjung Baru, Bebar dan Kubang Panjang, Lepar dengan kos keseluruhan kira-kira RM90 juta.
Seramai 1,450 keluarga miskin tegar termasuk 750 keluarga Orang Asli akan menyertai projek tersebut yang bertujuan meningkatkan pendapatan isi rumah daripada RM350 kepada RM1,500 sebulan.
Projek Agropolitan Pekan di Runcang dijangka membawa banyak kemajuan kepada Pahang. Ia mampu bertindak sebagai platform terbaik untuk mengeluarkan penduduk kawasan itu daripada kelompok miskin tegar.
Sejak mencapai kemerdekaan 51 tahun lalu, negara bergerak pada landasan yang betul bagi meningkatkan taraf hidup rakyat terutama penduduk luar bandar dan pedalaman.
Masyarakat minoriti termasuk kaum Orang Asli tidak sesekali dipinggirkan sebaliknya diberi perhatian khusus untuk bersama-sama berkongsi kemajuan tersebut.
Oleh AZMAN ANUAR
rencana@utusan.com.my