Kenaf jadi pengganti tembakau Harga Cecah RM 500 setan

8/23/2008 — Berita Harian
LANGKAH kerajaan membendung tabiat merokok di negara ini turut memberi kesan kepada
penanam tembakau, terutama di Kelantan, Kedah dan Sabah…